Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na  pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama pri čemu ćemo bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Osim osobno u prostoru agencije, prigovor također možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na adresu:
 
N.D. Nekretnine d.o.o.
Kušlanova 2/2

10 000 Zagreb

ili

na faks broj: 01 2338 512
odnosno e-mail adresu: neven@ndnekretnine.hr
 
Obvezujemo se u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
 
 
N.D.Nekretnine d.o.o.
Kušlanova 2/2, 10 000 Zagreb